17/05/2020

Welbevinden en ondersteuningsbehoeften als gevolg van de coronacrisis

In het SMA Expertisecentrum start een nieuwe studie naar het welbevinden van ouders van kinderen met SMA tijdens de coronacrisis. Wij zijn hiervoor op zoek naar deelnemers.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op u en uw gezin. Wat zijn de gevolgen voor uw gezin en (de zorg voor) uw kind? Hoe belastend is deze situatie voor u? Heeft u behoefte aan ondersteuning en zo ja, in welke vorm? Met uw input kunnen wij de ondersteuning waar nodig verbeteren.

Deelname
Wij zijn op zoek naar ouders van kinderen (<16 jaar) met SMA type 1, 2 of 3. Als u meedoet, zal er eenmalig een telefonisch interview plaatsvinden. Dit interview duurt 30 tot 45 minuten. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via smaonderzoek@umcutrecht.nl.

Meer informatie?
Indien u meer wilt weten over dit onderzoek of over SMA, kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Het SMA Expertisecentrum is bereikbaar via smaonderzoek@umcutrecht.nl.