04/08/2016

Team

Op deze pagina vindt u een overzicht van de teamleden van het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht. Ons team is betrokken bij zowel de zorg als het (internationale) wetenschappelijk onderzoek naar SMA.

Prof. dr. Ludo van der Pol

is het hoofd van het SMA Expertisecentrum en betrokken bij zowel de zorg voor kinderen en volwassenen met SMA, als bij het (internationale) wetenschappelijk onderzoek naar SMA.

Inge Cuppen

is kinderarts en kinderneuroloog in het UMC Utrecht / Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ze staat centraal in de zorg voor kinderen met SMA en is naast zorg ook nauw betrokken bij de medicijnonderzoeken voor kinderen met SMA.

Ewout Groen

is senior onderzoeker in het SMA expertisecentrum. Zijn onderzoek in het UMC Utrecht zal zich met name richten op het beter begrijpen wat onderzoeksresultaten uit cel- en diermodellen van SMA betekenen voor SMA patiënten. Ook zal hij waar mogelijk bestaande onderzoeksprojecten aanvullen en ondersteunen met expertise over specifieke laboratoriumtechnieken en onderzoeksmethoden.

Louise Otto

is arts-onderzoeker bij het SMA Expertisecentrum. Haar promotieonderzoek gaat primair over MRI onderzoek bij SMA. Daarnaast is ze betrokken bij de uitvoer van verschillende van de lopende studies.

Marloes Stam

is arts-onderzoeker bij het SMA Expertisecentrum en betrokken bij meerdere onderzoeken naar SMA. Het hoofdonderwerp van haar promotieonderzoek gaat over MRI onderzoeken en netwerken bij SMA.

Renske Wadman

is arts-onderzoeker bij het SMA Expertisecentrum en betrokken geweest bij de opzet van het landelijke onderzoek naar SMA en nog altijd betrokken bij veel van het lopende onderzoek. In december 2017 is ze gepromoveerd op haar onderzoek naar SMA. Titel van haar proefschrift is "Studies on Spinal Muscular Atrophy: Exploring clinical variability, genetics, biomarkers and treatment".

Camiel Wijngaarde

is arts-onderzoeker en bij diverse van de onderzoeken vanuit het SMA Expertisecentrum betrokken. Het hoofdonderwerp van zijn promotieonderzoek naar SMA gaat over het natuurlijke beloop van de aandoening.

Feline Scheijmans

is arts-onderzoeker in het SMA expertisecentrum in het UMC Utrecht. Haar focus zal met name liggen op de behandeling van SMA met nusinersen. Daarnaast is zij in opleiding tot neuroloog hier in het UMCU met een interesse in neuromusculaire aandoeningen (zoals SMA) en ethiek.

Bart Bartels

is kinderfysiotherapeut en bewegingswetenschapper, en betrokken bij veel van de onderzoeken naar SMA vanuit ons centrum. Zijn promotieonderzoek gaat primair over het ontstaan van vermoeibaarheid bij SMA.

Laura Habets

werkt vanuit het kinderbewegingscentrum in het UMC Utrecht en doet promotieonderzoek naar het spiermetabolisme bij SMA. Verder is ze betrokken bij veel van het lopende onderzoek naar SMA.

Fay-Lynn Asselman

is research verpleegkundige en onderzoekscoördinator van het SMA Expertisecentrum. Ze is het centrale aanspreekpunt voor veel van onze deelnemers en coördineert veel van de al lopende en nieuw te starten onderzoeken vanuit ons centrum.

Christa van Ekris

is research assistent van het SMA Expertisecentrum. Ze is een belangrijk aanspreekpunt voor veel van onze deelnemers en betrokken bij de diverse onderzoeken naar SMA.

Astrid Verhoef

is verpleegkundig specialist en vanuit het Spieren voor Spieren kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis betrokken bij de zorg voor kinderen met SMA. Ze vervult voor veel van de kinderen en ouders een centraal aanspreekpunt voor de zorg. Daarnaast is ze betrokken bij de uitvoer van enkele van de studies waar kinderen met SMA aan meedoen.

Marja Schoenmakers

is kinderfysiotherapeut en betrokken bij een aantal van de onderzoeken naar SMA vanuit ons centrum. Daarnaast is ze betrokken bij de zorg voor kinderen met spierziekten.

Laura Verweij-van den Oudenrijn

is verpleegkundig specialist van het Centrum voor Thuisbeademing in het UMC Utrecht en betrokken bij de zorg voor kinderen met SMA.

Kim Holtmaat

is verpleegkundig specialist en vanuit het Spieren voor Spieren kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis betrokken bij de zorg voor kinderen met SMA. Ze vervult voor kinderen en ouders een centraal aanspreekpunt voor de zorg. Daarnaast is ze betrokken bij de behandeling met Spinraza.

Esther Kruitwagen-van Reenen

is revalidatiearts en onderzoeker en betrokken bij zowel de zorg als het onderzoek vanuit het SMA Expertisecentrum.

Irene Oude-Lansink

is kinderrevalidatiearts en onderzoeker. Ze is betrokken bij de zorg en het onderzoek naar SMA.

Annette van der Geest

is kinderrevalidatiearts en onderzoeker. Ze is betrokken bij de zorg en het onderzoek naar SMA.

Marjolijn Ketelaar

is senior onderzoeker kinderrevalidatie en geeft leiding aan de programmalijn Family Empowerment. Haar onderzoek richt zich op ervaringen en behoeften van gezinnen, inclusief de ontwikkeling van ondersteuningsprogramma's.