29/04/2020

Gesprekskaarten

Binnenkort een afspraak bij het SMA Expertisecentrum? Op deze website vindt u een ‘toolset’ van drie kaarten waarmee u zich kunt voorbereiden op deze afspraak.

Een gesprekskaart om alvast na te denken over wat u graag met uw zorgverlener wilt bespreken. De gesprekskaart biedt inzicht en overzicht in de behoeftes van psychosociale zorg voor mensen met SMA en hun naasten. De gesprekskaart helpt mensen met SMA richting te geven aan het gesprek met zorgverleners.

Een netwerkkaart om een overzicht te maken van uw zorgverleners. De netwerkkaart biedt een overzicht van de beschikbare zorg. Welke zorg wordt er al gegeven en wat zijn doorverwijs mogelijkheden? Print de netwerkkaart uit en gebruik deze tijdens het consult om in kaart te brengen welke zorg al ontvangen wordt. Bepaal samen of dit voldoende of juist teveel is.

Een informatiekaart voor handige websites met informatie over leven met SMA of over leven met een chronische aandoening. De informatiekaart biedt houvast voor de professional om tijdens het gesprek adviezen en tools aan te bieden.