09/10/2020

Ademspiertraining bij SMA

Bij veel mensen met SMA is sprake van zwakte van de ademhalingsspieren. Dit kan leiden tot verschillende problemen, waaronder een verminderde kwaliteit van de ademhaling, beperkte hoestkracht en infecties van de luchtwegen. Om te onderzoeken of training van de ademhalingsspieren zinvol is om deze problemen te verminderen of voorkomen start het SMA Expertisecentrum een nieuw onderzoek.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of het dagelijks trainen van de ademhalingsspieren zorgt voor verbetering van de spierkracht die benodigd is bij de ademhaling. Verder wordt ook onderzocht of trainen van de ademhalingsspieren invloed heeft op het aantal moeilijkheden dat iemand ervaart bij ademhaling, het aantal luchtweginfecties en de kwaliteit van leven bij mensen met SMA.

Opzet van het onderzoek
Alle deelnemers krijgen een apparaatje om de ademspieren mee te trainen. U wordt gevraagd om met dit apparaatje tweemaal daags (gedurende 5 dagen per week) ademspiertraining uit te voeren. Bij de helft van de proefpersonen geeft het apparaat weerstand waartegen geademd moet worden. Bij de andere helft van de groep is deze weerstand nagenoeg afwezig. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. Zowel u, als de onderzoeker weten niet in welke groep u zit.

Deelnemers
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar ongeveer 50 kinderen en volwassenen met SMA. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via smaonderzoek@umcutrecht.nl.

Meer informatie?
Indien u meer wilt weten over dit onderzoek of over SMA, kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Het SMA Expertisecentrum is bereikbaar via smaonderzoek@umcutrecht.nl.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Prinses Beatrix Spierfonds in samenwerking met stichting Spieren voor Spieren