Een leerling met SMA: Ziezon brochure

Het netwerk Ziezon is het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. In samenwerking met het SMA Expertisecentrum hebben zij de brochure ‘Een leerling met SMA’ uitgegeven. Deze brochure is nu te downloaden.

Deze Ziezonbrochure is bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, zorg­ coördinatoren, intern begeleiders en anderen die betrokken zijn bij het onderwijs aan een leerling met spinale musculaire atrofie (SMA). In de brochure staan adviezen om een leerling met SMA zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij is er speciale aandacht voor de gevolgen van de ziekte op school. De brochure is vooral toegespitst op kinderen tot 13 jaar, maar is ook te gebruiken voor middelbare scholieren met SMA.

De brochure is hier te bekijken.