Veelgestelde vragen over COVID-19 voor kinderen met een spierziekte als SMA of Duchenne spierdystrofie (november 2020)

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar met informatie over COVID-19 en adviezen voor kinderen met een chronische aandoening. Met onderstaande vragen en antwoorden hopen we een korte samenvatting te geven op vragen voor uw kind met een spierziekte als SMA/Duchenne spierdystrofie. Voor meer informatie, zie de bronnen onderaan deze pagina. 

1. Loopt mijn kind een groter risico op het krijgen van COVID-19?
Uw kind loopt geen groter risico op het krijgen van COVID-19 dan leeftijdsgenoten.

2. Wordt mijn kind ernstiger ziek van COVID-19 dan leeftijdsgenoten? 
Bij kinderen verloopt een besmetting met COVID-19 over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en – in geringe mate – ook anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Gezien de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen, maken we ons bij kinderen met SMA/DMD geen grotere zorgen over dit virus dan over andere luchtwegvirussen (griep, RS-virus e.d.). Elke virusinfectie geeft bij deze kinderen een verhoogde kans op luchtwegklachten, maar met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen, dus voor uw kind waarschijnlijk vergelijkbaar met het doormaken van een heftige verkoudheid. 

3. Wat moet ik doen als iemand in het huishouden positief is getest? 
Ten eerste: volg de richtlijnen van het RIVM. Mocht uw kind (corona gerelateerde) klachten hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts, zoals u dat gewend bent bij andere luchtwegklachten.

4. Is het goed dat mijn kind naar school gaat?
We adviseren kinderen met SMA/DMD naar school te laten gaan, conform de huidige richtlijn voor scholen. Dit advies is gebaseerd op twee factoren: 

– Een besmetting met COVID-19 verloopt bij kinderen met SMA/DMD zoals bij een andere luchtweginfectie
(zie vraag 2). 
– Het is voor de algemene (fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen van cruciaal belang dat ze naar school gaan. We zien dat kinderen tijdens de eerste coronagolf enorm geraakt zijn door de maatregelen die zijn genomen. 

5. Is het daarbij verstandig dat de juf/meester, fysiotherapeut of andere betrokkene een mondmasker/gezichtsbescherming draagt? 
Wij raden aan de huidige richtlijnen van het RIVM te volgen. 

6. Kunnen alle therapieën gewoon doorgaan? 
Het belang van continueren van therapieën is duidelijk geworden na de eerste coronagolf, waarbij meerdere kinderen met een spierziekte enorm geraakt zijn door het uitblijven van therapieën. Het is belangrijk dat uw kind zo actief mogelijk blijft, overleg hierover met uw behandelend fysiotherapeut. Online zijn veel aangepaste of simpele oefeningen en activiteiten te vinden voor kinderen. Een gymdocent van de Mytylschool Gabriël maakt filmpjes voor kinderen over actief blijven, ook geschikt voor kinderen met een spierziekte.

7. Mag mijn kind contact hebben met vriendjes/vriendinnetjes? 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij contact blijven houden met andere kinderen. Er is een relatief lage kans van besmetting bij kinderen onderling (zeker voor de groep kinderen < 13 jaar oud). Zie ook vraag 2. 

8. Is het verstandig naar het ziekenhuis te komen? 
Voor reguliere controles volgen ziekenhuizen de adviezen vanuit het RIVM en GGD. We adviseren reguliere controles doorgang te laten vinden. Soms kan de arts beslissen een reguliere controle te vervangen door een telefonische afspraak. Zie ook de maatregelen van het UMC Utrecht tegen het coronavirus

Bovenstaande antwoorden zijn gebaseerd op richtlijnen van RIVM/GGD en adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Onderstaande informatiebronnen zou u aanvullend kunnen raadplegen. Mocht u specifieke vragen hebben over de situatie van uw zoon/dochter, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts. 

Aanvullende informatiebronnen

Website RIVM

Website Rijksoverheid

Documenten over COVID-19 door de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)

Corona informatiepagina Spierziekten Nederland

Informatiepagina van het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor patiënten met een verminderde afweer 

Informatiebrief Centrum voor Thuisbeademing