Voortgang voorwaardelijk vergoedingstraject

In 2020 zal Spinraza behandeling voor meer kinderen en nu ook volwassenen mogelijk gaan worden. We kunnen niet iedereen gelijktijdig in behandeling nemen vanwege de complexiteit van de behandeling. Het SMA behandelteam heeft samen met medisch ethici van het UMC Utrecht de verschillende mogelijkheden waarmee we de volgorde kunnen vaststellen onderzocht. Uitgangspunten waren een snelle start van behandeling, een rechtvaardige wijze van het bepalen van de volgorde en een optimaal gebruik van middelen en personeel. Dit duurde wat langer dan we hadden gehoopt, maar het is wel gelukt. Wij zullen u begin januari over ons plan van aanpak op de hoogte brengen. We wensen u nu vast een goede jaarwisseling en een heel goede start van 2020.