MRI en MRS-studie vertegenwoordigd op buitenlands congres

De afgelopen editie van het MYO-MRI (“myo” betekent spier) Congres werd bijgewoond door onze onderzoekers Laura Habets en Louise Otto. Dit congres is specifiek bedoeld voor onderzoekers die zich bezig houden met beeldvorming voor spierziektes.

Net zoals bij SMA wordt natuurlijk ook voor andere spierziektes, zoals Duchenne spierdystrofie, gezocht naar manieren om nog meer over de ziekte te leren, of om de werking van medicijnen te onderzoeken, waaraan MRI kan bijdragen. Om met elkaar zo snel mogelijk vooruit te komen met onderzoek, is het belangrijk dat (inter-)nationaal wordt samengewerkt en de laatste ontwikkelingen worden uitgewisseld, waarvoor dit congres.

Het SMA Expertisecentrum op het MYO-MRI Congres
De MRI- en MRS studies van het SMA Expertisecentrum sluiten hier mooi bij aan en kregen daarom dus ook een podium. Laura Habets gaf een presentatie over de handfiets die gebruikt wordt in de MRS-studie waarbij tijdens inspanning (door het fietsen met deze handfiets, liggend in de scanner) de energiehuishouding in de armspieren wordt gemeten. Deze handfiets werd met veel belangstelling onthaald door andere onderzoekers voor eventuele toepassing bij onderzoek in andere spierziektes.

Louise Otto ontving een prijs voor beste poster over het onderzoek van de spieren bij SMA. We zijn erg blij dat onze onderzoeken niet alleen bijdragen aan kennis over SMA, maar ook voor andere spierziektes als voorbeeld kunnen dienen. Op onze beurt leert het SMA Expertisecentrum natuurlijk ook van andere onderzoekers kunnen wij op die manier ons onderzoek te verbeteren. 

Onderzoekster Louise Otto bij haar poster over MRI-onderzoek van de spieren bij SMA