Positief advies Zorginstituut over Spinraza

Minister Bruins verraste vandaag iedereen door aan te kondigen dat het Zorginstituut volgende week met een positief advies voor voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket voor de groep waarbij behandeling nu nog niet vergoed wordt

De minister deed zijn mededeling vooruitlopend op het advies van het Zorginstituut. Wat dit dus betekent voor de start en welke voorwaarden er aan het onderzoek verbonden zijn is op dit moment nog niet duidelijk.

Voor verdere details over de mededeling van de minister en wat dit betekent voor de procedure rondom het voorwaardelijke traject verwijzen we graag naar de website van Spierziekten Nederland.