SMA in de hielprikscreening?

Onlangs berichtte de Gezondheidsraad dat het gaat onderzoeken of SMA aan de hielprikscreening zal worden toegevoegd. De Gezondheidsraad doet dit op verzoek van de staatssecretaris van het Ministerie van VWS.

De beoordeling wordt gedaan door een vaste Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte, welke op 28 januari 2019 is geïnstalleerd. Voor deze adviesaanvraag is de commissie uitgebreid met een drietal tijdelijke leden.

Sinds 2018 is er een behandeling beschikbaar voor de ernstige vormen van SMA. Voor een aantal van deze types is duidelijk dat met tijdige behandeling gezondheidswinst bij het kind kan opleveren. Vroege opsporing zou de effectiviteit van behandeling verder kunnen vergroten.

Het doel van de commissie van de Gezondheidsraad is om de voor- en nadelen van mogelijke opname van SMA in de neonatale hielprikscreening in kaart te brengen. Naar verwachting brengt de commissie eind van dit jaar een advies uit aan de staatssecretaris.

Lees hier het bericht van de Gezondheidsraad