Onderzoek naar SMA op de basisschool

De WKZ school is onlangs gestart met een onderzoek naar de begeleiding op basisscholen die kinderen met SMA in de klas hebben. Door in gesprek te gaan met intern begeleiders en leerkrachten willen de onderzoeker erachter komen waar ontwikkelpunten liggen en wat al goed geregeld is in het onderwijs. Het uiteindelijke doel is om een informatiefolder te ontwikkelen voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die een leerling met SMA in hun klas hebben zodat de begeleiding van deze kinderen kan worden geoptimaliseerd

Help mee met dit onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het onderwijsaanbod voor basisschoolleerlingen met SMA, willen de onderzoeker contact opnemen met basisscholen die kinderen met SMA onder hun hoede hebben (gehad). Om erachter te komen welke scholen momenteel kinderen met SMA onder hun hoede hebben, is hulp van ouders van kinderen met SMA die momenteel naar de basisschool gaan nodig.

Door middel van het invullen van een enquête, kunt u aangeven op welke basisschool uw kind onderwijs volgt of gevolgd heeft. Wanneer dit meerdere scholen zijn, mag u de enquête meerdere keren invullen. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. We vragen wel ouders om eerst de begeleider/de school te vragen of wij contact met ze mogen leggen.

De resultaten van het onderzoek worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Mocht u mee willen helpen of nog vragen hebben kunt u mailen naar: smaonderzoek@umcutrecht.nl

De enquête is online in te vullen en kan nog worden ingevuld tot 17 maart 2019