Roche stopt met verder onderzoek naar Olesoxime

De farmaceut Roche heeft eind mei 2018 de beslissing genomen te stoppen met verder onderzoek naar het middel Olesoxime, een geneesmiddel dat is ontwikkeld voor de behandeling van SMA.

Roche startte in 2016 met de Oleos-studie, gericht op het aantonen van de veiligheid en effectiviteit van het middel Olesoxime op de langere termijn. Deze studie was een vervolg op de ‘Trophos studie’ die tussen 2011 en 2013 plaatsvond en toen liet zien dat het middel Olesoxime mogelijk een effect kon hebben voor mensen met SMA.
Vanuit het SMA Expertisecentrum hebben in 2016 zeven deelnemers meegedaan aan de Oleos- studie. Zij zijn in de afgelopen weken al op de hoogte gesteld van het bericht dat Roche stopt met het onderzoek.

Roche heeft op verschillende manieren geprobeerd de werkzaamheid van het middel aan te tonen. Dat is onvoldoende gelukt. Hoewel de gegevens na twaalf maanden behandeling met het middel er veelbelovend uitzagen, waren de resultaten na anderhalf jaar teleurstellend en lieten de patiënten een achteruitgang zien. Op basis van een uitgebreide analyse heeft de producent nu geconstateerd dat verdere pogingen om Olesoxime te ontwikkelen niet zinvol is.
Het stoppen van deze studie is een zware tegenvaller voor alle partijen. Voor de patiënten die deelnemen aan de Oleos studie wordt de komende weken gezocht naar passende oplossingen. De deelnemers aan het onderzoek kunnen doorgaan met behandeling met Olesoxime totdat er alternatieve opties zijn vastgesteld.

Vragen of meer informatie?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? U kunt per mail contact met ons opnemen via: smaonderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via 088-75 51166