Nieuwe brochure fysiotherapie bij SMA

Spierziekten Nederland heeft, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie en o.a. de kinderfysiotherapeuten van het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht, een uitgebreide brochure gemaakt over de toepassing van fysiotherapie bij mensen met SMA.

De brochure, getiteld “kinderfysiotherapie en fysiotherapie bij SMA” is geschreven voor (kinder)fysiotherapeuten die te maken hebben met de zorg voor mensen met SMA en bevat naar achtergrondinformatie ook uitgebreide tips en adviezen.

De brochure is te downloaden via deze link en is ook beschikbaar via de website van Spierziekten Nederland.