Promotie dr. Renske Wadman

Op 19-12-2017 is dr. Renske Wadman gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Zij verdedigde met verve haar proefschrift “Studies on Spinal Muscular Atrophy: Exploring clinical variability, genetics, biomarkers and treatment ” (zie foto).
Na al jarenlange bijzondere inzet voor het onderzoek naar SMA, de mensen met SMA en het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht een geweldige prestatie! Dr. Wadman is sinds de start van SMA Expertisecentrum in 2010 nauw betrokken bij het onderzoek naar SMA en zal ook betrokken blijven bij lopende onderzoeken vanuit ons centrum. In haar dankwoord werden alle patiënten, ouders en families die zich door de jaren hebben ingezet bij de onderzoeken, in het bijzonder vermeld. We feliciteren dr. Wadman van harte met haar promotie.