Vervolgstudie naar kauwfunctie bij SMA

Enkele jaren geleden voerde het SMA Expertisecentrum in samenwerking met tandarts en wetenschapper Willemijn van Bruggen, verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen, een onderzoek uit naar de kauwfunctie bij SMA. Nu komt daar een vervolg op!

Bij patiënten met SMA kunnen verschillende problemen rondom het kauwen spelen. Veelgehoorde klachten zijn bijvoorbeeld vermoeibaarheid tijdens het eten, een beperkte mondopening en het moeten aanpassen van het eten. Uit ons eerdere onderzoek bleek dat een sterk beperkte mondopening in belangrijke mate bijdraagt aan de problemen rondom het kauwen bij mensen met SMA. Eveneens uitgevoerd MRI onderzoek toonde aan dat het kleiner worden en vervetten van bepaalde spieren van de kaak, de oorzaak is voor een beperkte mondopening bij mensen met SMA. Zie voor meer informatie ook de uitleg over ons eerdere onderzoek.

Vervolgonderzoek: doel en opzet
Omdat het niet ver kunnen openen van de mond kan leiden tot bijvoorbeeld minder goed eten en slikken, minder goed spreken of minder goed tandenpoetsen, willen wij deze beperking verder onderzoeken. Wanneer de oorzaak (of oorzaken) van de verminderde mondopening bekend is, kan er namelijk gezocht worden naar een manier waarop deze beperking wordt voorkomen of behandeld.
Het nieuwe onderzoek dat dit najaar van start zal gaan, is een vervolg op de eerdere studie naar de kauwfunctie. Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: deelnemers met SMA type 2 en 3 die aan de eerdere studie in 2014 hebben deelgenomen worden gevraagd nogmaals mee te doen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van twee vragenlijsten over onder andere het kauwen, het ondergaan van een aantal metingen van de mond, een spierkracht meting van de kaakspieren en een kauwproef. De uitslagen van de kauwproef van de kinderen en volwassenen met SMA gaan we vergelijken met de uitslagen van mensen zonder SMA.
    Deelname aan dit deel van het onderzoek zal ongeveer een uur in beslag nemen en het onderzoek kan bij de deelnemers thuis worden uitgevoerd.
  • Deel 2: MRI onderzoek bij deelnemers met SMA types 2-4 die aan de eerdere MRI studie hebben deelgenomen.

Het uiteindelijke doel is om de opgedane kennis in deze vervolgstudie te gebruiken voor het ontwikkelen van een effectieve behandeling om beperking van de kaakbeweging in SMA te voorkomen, dan wel uit te stellen, zodat de kauwfunctie op peil blijft.

Deelname aan het onderzoek
Wilt u meer informatie over het onderzoek naar de kauwfunctie of wilt u graag deelnemen? Neem dan met ons contact op via de e-mail: smaonderzoek@umcutrecht.nl