Spinraza in Amerika goedgekeurd als medicijn voor SMA

Het middel Spinraza (andere naam: Nusinersen) is door de Food and Drug Administration (FDA) in Amerika goedgekeurd voor behandeling van kinderen en volwassenen met SMA. Dat maakten de farmaceutische bedrijven Biogen en Ionis Pharmaceuticals gisteravond bekend.
In Europa wordt het dossier dat alle beschikbare gegevens bevat over veiligheid en werkzaamheid van Spinraza (Nusinersen) nog onderzocht door de Europese zusterorganisatie van de FDA – het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Zij beoordelen of het middel ook voor gebruik in de Europese Unie wordt goedgekeurd, en zo ja, voor welke typen SMA. Naar verwachting zal de EMA hier voor de zomer van 2017 over berichten. Als het middel wordt goedgekeurd door de EMA, zal het Zorginstituut Nederland beoordelen of het middel in Nederland vergoed gaat worden. Dit proces duurt gemiddeld een jaar.

Belangrijke mijlpaal
Dit belangrijke nieuws is een prachtig kerstgeschenk en mijlpaal voor alle mensen met SMA, hun familie, onderzoekers, dokters en andere belanghebbenden. We weten dankzij dit bericht echter ook wat we al langer vermoedden, namelijk dat niet iedereen baat zal hebben van behandeling met Spinraza/Nusinersen. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar in 2017 begint een nieuw SMA tijdperk.

Goedkeuring in Europa aangevraagd
Biogen en Ionis doen al langer onderzoek naar de werkzaamheid van het middel Spinraza bij mensen met SMA. Eerder deze maand verschenen de resultaten van een fase 2 studie die in 2013-2014 werd verricht. Deze studie was nog met name bedoeld om de veiligheid van Spinraza (Nusinersen) te onderzoeken, maar liet ook al duidelijke aanwijzingen zien voor effectiviteit. In de zomer van 2016 lieten tussentijdse resultaten van een fase 3 studie waarin de effectiviteit van Spinraza (Nusinersen) werd onderzocht een zodanige verbetering in spierfunctie zien bij patiënten met SMA type 1 en type 2, dat de studie werd afgebroken en de FDA en EMA werd gevraagd om via een spoedprocedure goedkeuring te verlenen voor markttoelating voor alle typen SMA. De aanvraag is op 7 oktober 2016 ingediend bij de EMA. Normaal gesproken duurt dit proces 13 tot 15 maanden. De EMA heeft toegezegd dit proces te versnellen met een zogenaamde “Accelerated Assessment”.

Spinraza (Nusinersen) activeert de functie van het SMN2 gen
Spinraza is een speciaal voor SMA ontwikkeld medicijn en wordt door middel van een ruggenprik toegediend. Mensen met SMA hebben door een erfelijke afwijking in het SMN1 gen een tekort aan het SMN-eiwit dat de motorische zenuwcellen in leven houdt. Een soort reservekopie van het SMN1 gen, het SMN2 gen, is bij SMA-patiënten wel functioneel. Ook dit gen produceert het SMN-eiwit, maar een verkorte versie ervan, waardoor het zijn werk niet goed kan doen. Spinraza werkt door het SMN2 gen zo aan te passen dat een volledig SMN-eiwit geproduceerd wordt.
Meer informatie over het SMN eiwit tekort en het ontstaan van SMA is te lezen op onze website

Meer weten?
Het originele persbericht van Biogen en Ionis is te lezen op hun website, via deze link. Houd onze website en Twitter account in de gaten voor nieuwe updates. Bij vragen kunt u ook altijd terecht bij het SMA Expertisecentrum via smaonderzoek@umcutrecht.nl.