Update Slikonderzoek bij SMA

Slikonderzoek is van start!
Vanuit het SMA Expertisecentrum is een aantal weken geleden een nieuwe studie gestart. Het betreft een onderzoek naar eet- en slikproblemen bij mensen met Spinale Spieratrofie (SMA). Met dit onderzoek proberen we de verschillende eet- en slikklachten in kaart te brengen. Door signalen van eet- en slikklachten te herkennen kunnen we de zorg voor mensen met SMA verbeteren. Zie voor uitgebreide informatie ook de pagina’s op onze website over het onderzoek:

Voor wie is het onderzoek bedoeld?
De studie bestaat uit het online invullen van de vragenlijst Alle mensen die eerder hebben deelgenomen aan het basisonderzoek hebben per brief en mail informatie van ons ontvangen om mee te doen aan de studie. Wij hopen van zoveel mogelijk mensen met SMA een ingevulde vragenlijst te ontvangen, ook van de mensen die geen eet- en slikklachten ervaren. Hierdoor krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van de verschillen in eet- en slikproblemen bij mensen met alle typen SMA.

Kan ik nog deelnemen?
Jazeker! Deelnemen is mogelijk voor de mensen die hebben meegedaan aan het basisonderzoek naar SMA. Mocht je van ons bericht hebben ontvangen dan is er nog 2 weken de tijd om de enquête in te vullen.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem voor meer informatie contact op met het SMA Expertisecentrum via smaonderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via: 088-75 511 66.

Het onderzoek naar de slikfunctie en het optreden van slikproblemen bij SMA is een samenwerking van het SMA Expertisecentrum en het Radboudumc. De studie is financieel mede mogelijk gemaakt door de stichting Spieren voor Spieren, via de actie “EetSMAkelijk”.