SMA en de Griepprik

In de maanden oktober en november wordt weer veel aandacht besteed aan de griepprik. Mensen die worden gerekend tot de zogenaamde “risicogroepen” krijgen een oproep of het advies de griepprik te halen. We krijgen regelmatig de vraag of mensen met SMA zich ook tegen de griep moeten laten vaccineren.

De griepprik: voor wie is die bedoeld?
De griepprik wordt in Nederland aangeboden aan iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door de griep. De gezondheidsraad adviseert verschillende groepen mensen de griepprik te halen. Zie hiervoor deze website. SMA wordt niet specifiek genoemd, maar mensen met luchtwegklachten – zoals regelmatige luchtweginfecties, ademhalingszwakte, gebruik van ondersteuning voor de ademhaling of in het verleden ernstige luchtwegklachten bij infecties – vallen onder de doelgroep. Mensen met mildere vormen van SMA, zoals type 3b en 4, waarbij luchtwegproblemen minder vaak voorkomen, kunnen vaccinatie echter ook overwegen.

Waar beschermd de griepprik tegen?
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. De griepprik beschermd tegen het belangrijkste type virus dat de griep veroorzaakt. Dat betekent niet dat het tegen alle virussen werkt. Luchtweginfecties bij SMA kunnen ook ontstaan door een verkoudheidsvirus of bacteriën. Daartegen beschermt de vaccinatie niet.

Is het veilig?
Ja, de griepprik is veilig en u kunt van de vaccinatie zelf niet de griep krijgen. Wel kan de plek waar de prik wordt gegeven (meestal de bovenarm) een dag wat pijnlijk, een beetje rood of verdikt zijn. Ook kunnen mensen zich de dag na de griepprik soms niet zo lekker voelen, maar deze klachten gaan doorgaans vanzelf weer over. Zie voor meer uitleg en veelgestelde vragen over griepprik de website van het RIVM.

Advies
Gezien de minimale risico’s raden we de griepvaccinatie aan voor kinderen en volwassenen met SMA. Bij het optreden van de griep kunnen de klachten namelijk ernstig zijn en de combinatie met zwakte van de ademhalingsspieren kan zorgen voor extra risico’s, een ernstiger beloop of een langzamer herstel.
Voor mensen met SMA die beademd worden of voor hele jonge kinderen is het raadzaam vooraf eerst contact te hebben met de behandelend kinderarts, (kinder)neuroloog of arts van het Centrum voor Thuisbeademing.

Meer informatie
Nuttige links, waar betrouwbare informatie over de griepvaccinatie te vinden is, zijn o.a.:

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van het bericht? Of heeft u andere vragen over SMA? U kunt met ons contact opnemen via smaonderzoek@umcutrecht.nl