Update: SPACE trial

Sinds eind 2015 loopt in het SMA Expertisecentrum van het UMC Utrecht de “SPACE Trial”. Eerder berichtten we al over de start van deze medicijntrial op onze website (zie ook: “SPACE Trial van start”).

Veel patiënten met spinale spieratrofie (SMA) hebben naast zwakte van de spieren, last van snelle vermoeibaarheid. In de SPACE trial kijken we naar het effect van het medicijn pyridostigmine (mestinon) op deze vermoeibaarheid. Het onderzoek moet uitwijzen of dagelijkse gebruik van pyridostigmine leidt tot een verbetering van de symptomen bij SMA-patiënten.

Het onderzoek
Op dit moment zijn er al 10 deelnemers gestart met het onderzoek en op korte termijn starten nog eens ongeveer 20 anderen. Tijdens de SPACE trial gebruiken deelnemers gedurende één periode het medicijn en één periode een placebo (een nep-medicijn). De volgorde waarin het medicijn of de placebo wordt gegeven, verschilt van persoon tot persoon. Zo weten de deelnemers én de onderzoekers tijdens de studieperiode niet welk middel er wordt gebruikt in welke periode. Uiteindelijk krijgen alle deelnemers gedurende één periode het echte medicijn en één periode de placebo. De tabletten van het medicijn en de placebo zijn niet van elkaar te onderscheiden.
Voordat er wordt gestart met het gebruik van de studiemedicijnen, wordt eerst een ‘uitgangsmeting’ gedaan. Zo weten we hoe lang een deelnemer in staat is onze tests vol te houden. Daarna wordt gestart met de studiemedicatie. Na enkele weken meten we het uithoudingsvermogen opnieuw. Op die manier proberen we een eventuele verandering door het gebruik van de medicatie te vangen.

Interesse?
We zijn erg blij dat tot nu toe al een heel aantal mensen met SMA bereid is gevonden mee te doen aan ons onderzoek. We hopen echter in de komende periode nog meer deelnemers bereid te vinden om deel te nemen. Aanmelden voor het onderzoek kan dan ook nog steeds!
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de SPACE trial of aan een van de andere onderzoeken van het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht, kunt u contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar via de e-mail: smaonderzoek@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de andere studies naar SMA vanuit het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht, klikt u hier.

Dit is een bericht uit het nieuwsarchief van de oude website van het SMA Expertisecentrum. Tijd en datum van plaatsing zijn onjuist.