Nieuwsbrief voor verwijzers Spieren voor Spieren Kindercentrum

De nieuwsbrief voor verwijzers van het Spieren voor Spieren Kindercentrum is weer verschenen. Alle kinderen met verdenking op een spierziekte kunnen op het Spieren voor Spieren Kindercentrum terecht op een diagnosedag. Op deze dag worden de onderzoeken en consulten gebundeld, zodat de ouders en het kind zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeven. Ook voor controles kunnen kinderen en hun ouders bij het centrum terecht. Verwijzing naar het Spieren voor Spieren Kindercentrum is mogelijk via een kinderarts, neuroloog, revalidatiearts of huisarts.

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht biedt al zeven jaar zorg aan kinderen met (verdenking op) een spierziekte. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum heeft een topreferente (nationale) functie bij onderzoek en behandeling voor kinderen met deze aandoeningen. Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling Het Spieren voor Spieren Kindercentrum werkt met het concept “diagnostiek op één dag”. Op één dag zien de verschillende specialisten van het behandelteam een kind met verdenking op een spierziekte. Het aanvullend onderzoek vindt zoveel mogelijk op deze dag plaats. De dag wordt afgesloten met een gesprek waarin de diagnose of de noodzakelijke vervolgonderzoeken worden besproken. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum biedt ook multidisciplinaire behandeling van spierziektes. Dit is van groot belang omdat genezing vaak niet mogelijk is en gespecialiseerde zorg complicaties van een spierziekte kan voorkomen. Er zijn spreekuren voor kinderen met Duchenne spierdystrofie, Spinale Spieratrofie (SMA), congenitale myopathie, congenitale spierdystrofie, myotone dystrofie, heriditaire motorische sensore neuropathie (HMSN) en andere zeldzame spierziekten. Het team werkt tijdens deze spreekuren samen met collega’s van de afdelingen kindercardiologie, kindergeneeskunde, kinderorthopedie en het Centrum voor Thuisbeademing.

Uitgebreide informatie is beschikbaar in de nieuwsbrief voor verwijzers.

(Let op: door op te link te klikken start automatisch de download van de nieuwsbrief in .pdf formaat)

Dit is een bericht uit het nieuwsarchief van de oude website van het SMA Expertisecentrum. Tijd en datum van plaatsing zijn onjuist.