Nieuwsbrief verwijzers Spieren voor Spieren Kindercentrum 2016

De nieuwsbrief voor verwijzers van het Spieren voor Spieren Kindercentrum is weer verschenen.

Alle kinderen met verdenking op een spierziekte kunnen terecht op een diagnosedag in het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht). Op de diagnosedag worden de onderzoeken en consulten gebundeld, zodat de ouders en het kind zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeven. Ook voor controles kunnen kinderen en hun ouders bij het centrum terecht. Verwijzing naar het Spieren voor Spieren Kindercentrum is mogelijk via een kinderarts, neuroloog, revalidatiearts of huisarts.

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum heeft een topreferente (nationale) functie bij onderzoek en behandeling voor kinderen met deze aandoeningen. Het Kindercentrum is als nationaal Expertisecentrum binnen het UMC Utrecht Hersencentrum Neuromusculaire aandoeningen erkend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Kinderen met de volgende verwijsindicaties komen in aanmerking voor het Spieren voor Spieren Kindercentrum:

  • Kinderen (0-18 jaar) met verdenking op een spierziekte, bijvoorbeeld hypotonie bij zuigelingen zonder duidelijke oorzaak;
  • Vertraagde motorische ontwikkeling, spierzwakte of gevoelsstoornissen op de kinderleeftijd, verminderde inspanningstolerantie;
  • Positieve familieanamnese voor een spierziekte;
  • Second opinion bij verdenking op een spierziekte of bij vragen over prognose en behandelingsmogelijkheden;
  • Multidisciplinaire poliklinische controle;

Meer informatie is te lezen in de nieuwsbrief voor verwijzers. Klik op de link voor de verwijsbrief.

(let op: door op te link te klikken, start automatisch de download van de nieuwsbrief in .pdf format, versie ‘voorjaar 2016’).

Dit is een bericht uit het nieuwsarchief van de oude website van het SMA Expertisecentrum. Tijd en datum van plaatsing zijn onjuist.