20/04/2020

SMA Motor Map studie

In de komende maanden zal het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht starten met de SMA Motor Map studie. In totaal gaan we op zoek naar 150 SMA-patiënten voor deelname aan deze studie.

Doel van het onderzoek
Het doel van de SMA Motor Map studie is om de werking van het zenuwstelsel bij mensen met SMA beter te leren begrijpen met behulp van een elektromyogram (EMG). Tevens zal gekeken worden of EMG-onderzoek bruikbaar is om het effect van (Spinraza)behandeling van mensen met SMA te voorspellen.

Opzet van het onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt de werking van motorcellen, zenuwen en de zenuwspierovergang onderzocht met behulp van een EMG. De werking van de verschillende onderdelen wordt bekeken door de zenuwen te prikkelen met klein elektrisch stroompje en te meten hoe dit signaal wordt doorgegeven en hoe de spieren hierop reageren. De stroompjes worden gegeven via plakkertjes op de huid.

We zullen mensen die starten met een (Spinraza)behandeling voor SMA vragen of zij ook willen deelnemen aan een onderzoek waarbij zij twee keer tijdens de (Spinraza)behandeling een EMG ondergaan. Aan de hand van deze EMGs zal gekeken worden of er veranderingen optreden ten opzichte van de situatie voordat de behandeling gestart werd en of het EMG al in een vroeg stadium het effect van de behandeling kan voorspellen.

Deelnemers
Aan de SMA Motor Map studie kunnen mensen met SMA typen 1-4 van 12 jaar en ouder meedoen. We zijn op zoek naar deelnemers die nog geen behandeling met Spinraza hebben ondergaan bij start van het onderzoek. Het gebruik van mestinon is tijdens dit onderzoek geen probleem, al zal de mestinon op de dag van het onderzoek niet mogen worden ingenomen.

Meer informatie?
Indien u meer wilt weten over dit onderzoek of over SMA, kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Het SMA Expertisecentrum is bereikbaar via smaonderzoek@umcutrecht.nl.


Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Spieren voor Spieren.