11/08/2017

MRI onderzoek van de Spieren

MRI als biomarker bij SMA
Het SMA Expertisecentrum van het UMC Utrecht start in het najaar van 2017 met een nieuw onderzoek, waarin met behulp van een MRI scan van de spieren en het ruggenmerg verder onderzoek wordt gedaan naar SMA.

Spinale spieratrofie (SMA) is een ziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden doordat zenuwcellen in het ruggenmerg verloren gaan. SMA wordt veroorzaakt door het ontbreken van het SMN1 gen. Hierdoor wordt er minder SMN eiwit gemaakt in het lichaam van mensen met SMA. Het SMN eiwit is belangrijk voor verschillende soorten cellen van het zenuwstelsel. Hoewel mensen met SMA allemaal hetzelfde gen missen en daarmee dezelfde ziekte hebben, is het beloop van de ziekte voor ieder verschillend. Door veranderingen van SMA en het tekort van het SMN eiwit op het lichaam te onderzoeken, hopen we meer over de ziekte te leren. Meer informatie over het ontstaan van SMA is te vinden op onze website.

Opzet van het onderzoek
In dit onderzoek willen we veranderingen in spier en ruggenmerg bestuderen over een verloop van tijd. Door de MRI scans van mensen met SMA te vergelijken met scans van mensen zonder SMA kunnen we veranderingen onderscheiden die door SMA veroorzaakt worden. We zullen spieren en ruggenmerg apart van elkaar onderzoeken en starten vanaf het najaar 2017 met het onderzoek naar de bovenbeenspieren. Op een later moment komt ook het ruggenmerg aan bod. Het is geen vereiste om aan beide onderzoeken deel te nemen.

Doel van het onderzoek
We willen onderzoeken of de MRI (magnetic resonance imaging) een techniek is die nog eerder een verandering kan ontdekken, dan wij zelf met testen van de spierkracht of beweging kunnen. We proberen zo op een nog vroeger moment verandering van de ziekte op te sporen. Ook de veranderingen van het ruggenmerg willen we volgen over tijd bij mensen met SMA, om dezelfde redenen. Daarnaast willen we kijken of de veranderingen die we op MRI zien, ook verband houden met spiertesten en/of dagelijks functioneren. We onderzoeken daarmee of we MRI kunnen gebruiken om iets te zeggen over het ziektebeloop van SMA en of daarmee MRI een geschikte techniek is om bijvoorbeeld het effect van toekomstige behandelingen te meten.

De MRI: Magnetic Resonance Imaging
Om de structuur van spier en ruggenmerg in kaart te brengen, zullen we gebruik maken van MRI technieken. MRI wekt met een sterk magneetveld en radiogolven, bepaalde signalen in het lichaam op. Deze signalen worden opgevangen en door een computer omgezet in beelden. Elk soort weefsel heeft een uniek signaal wanneer het in de MRI scan wordt onderzocht. Hierdoor kunnen weefsels goed van elkaar onderscheiden worden en kunnen we bijvoorbeeld het ruggenmerg en de spier bekijken en onderzoeken van buitenaf. Bij MRI wordt er geen gebruik gemaakt van (schadelijke) röntgenstraling. MRI golven zijn pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

Deelname aan het onderzoek
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met SMA type 2 en 3 mogen meedoen aan dit onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit een telefonische intake, een lichamelijk onderzoek met longfunctietest (blaastest) en het MRI onderzoek. Het MRI onderzoek zal bestaan uit verschillende scans en duurt ongeveer 30 minuten (scan van spier) of 45 minuten (scan van ruggenmerg). Eén jaar later zullen we alleen de mensen met SMA nogmaals uitnodigen voor een tweede bezoek met MRI scan, om de veranderingen in één jaar tijd te kunnen meten.

Deelname van mensen zonder SMA
Omdat we mensen met SMA willen vergelijken met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd zonder SMA, vragen wij of u als deelnemer familie of vrienden wilt benaderen om ook deel te nemen. U kunt samen ingepland worden voor een bezoek op dezelfde dag, maar dit kan ook apart van elkaar gepland worden.

Meer informatie?
Indien u meer wilt weten over dit onderzoek of over SMA, kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Het SMA Expertisecentrum is bereikbaar via smaonderzoek@umcutrecht.nl. U kunt ons ook mailen indien u zichzelf of iemand uit uw omgeving wilt aanmelden voor het onderzoek.