30/08/2016

Medicijnonderzoek

Medicijnonderzoek voor SMA
Dit gedeelte van onze website is geheel gewijd aan de informatie over (ontwikkeling van) medicijnen voor SMA. U vindt hier uitgebreide achtergrondinformatie en uitleg per type medicijn dat momenteel in onderzoek en/of ontwikkeling is. Er zijn momenteel helaas nog geen medicijnen op de markt beschikbaar voor de behandeling van SMA. Wel is er sinds mei 2017 één middel goedgekeurd voor gebruik binnen Europa – het middel ‘Spinraza’ (Nusinersen). De goedkeuring om dit binnen Nederland ook daadwerkelijk voor te gaan schrijven als reguliere behandeling is er echter nog niet. Daarmee is er voor veel mensen helaas nog geen toegang tot het middel. We hopen dat deze situatie snel verandert en berichten er uiteraard over op onze website.

Medicijnen en SMA
In de introductie over medicijnonderzoek voor SMA vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over dit onderwerp. Dat is handig, om het mogelijke werkingsmechanisme van de verschillende vormen van therapie die worden ontwikkeld beter te begrijpen. Op de overige pagina’s vindt u uitgebreide uitleg over de verschillende soorten medicijnen die op dit moment in onderzoek zijn als mogelijke behandeling voor SMA. Door te klikken op de onderstaande links kunt u meer informatie vinden. Tot slot is er op onze website ook uitgebreid aandacht voor medicijnen waarvan er geen gunstig effect voor mensen met SMA. Zie hiervoor deze link.

Meedoen aan onderzoek Het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht doet mee aan internationale studies, waaronder ook onderzoek naar nieuwe medicijnen. Actuele informatie hierover is te vinden op onze website en bij de start van nieuwe studies of belangrijke informatie over de internationale (medicijn)onderzoeken informeren we u hierover. Bent u geïnteresseerd in deelname aan onderzoek naar SMA of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan contact met ons op via: smaonderzoek@umcutrecht.nl.