MRI en MRS-studie vertegenwoordigd op buitenlands congres

De afgelopen editie van het MYO-MRI (“myo” betekent spier) Congres werd bijgewoond door onze onderzoekers Laura Habets en Louise Otto. Dit congres is specifiek bedoeld voor onderzoekers die zich bezig houden met beeldvorming voor spierziektes. Net zoals bij SMA wordt natuurlijk ook voor andere spierziektes, zoals Duchenne spierdystrofie, gezocht naar manieren om nog meer over Lees meer overMRI en MRS-studie vertegenwoordigd op buitenlands congres[…]

Advies Gezondheidsraad: SMA in hielprik

De Gezondheidsraad heeft deze week geadviseerd SMA op te nemen in de hielprik. Dit valt te lezen in het document ‘Neonatale screening op spinale spieratrofie’ dat de Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte van de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richtte. Het doel van de commissie van de Gezondheidsraad was om Lees meer overAdvies Gezondheidsraad: SMA in hielprik[…]

Psychische belasting van moeders met een kind met SMA

Moeders met een met een kind met spierziekte SMA ervaren een hoge psychische belasting. Dit blijkt uit recent onderzoek van het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht. Van de 48 ondervraagde moeders met een thuiswonend kind met SMA, gaf driekwart aan de zorg lichamelijk en geestelijk erg belastend te vinden. Ruim de helft rapporteerde een Lees meer overPsychische belasting van moeders met een kind met SMA[…]